มาอบรมจิตให้บริสุทธิ์

หลวงพ่ออยากให้ทุกคนมาร่วมปฏิบัติธรรมในหลักสูตร 7 วัน ที่วัดป่าดอนหายโศก เพื่อทำใจให้เข้าถึงความบริสุทธิ์

ในหลักสูตร ๗ วันนี้ หลวงพ่อจะได้สอนวิธิปฏิบัติให้ ส่วนผู้ที่ทราบวิธิปฎิบัติอยู่แล้ว ก็ให้มากันทำให้สมาธิเราละเอียดลงไปเรื่อย ๆ เหมือนการสับหมู ที่ต้องสับแล้วสับอีก สับแล้วสับอีก เหมือนภาษาอังกฤษที่ว่า “Repetition is Mother of Skill”

Advertisements
This entry was posted in หลักสูตร7วัน. Bookmark the permalink.

2 Responses to มาอบรมจิตให้บริสุทธิ์

  1. สุมณฑา says:

    ไม่แน่ใจว่าจะสมัครอบรมปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้หรือเปล่า? เจ้าคะ

  2. Abhiboonoo says:

    สม้ครได้โดยกรอกใบสมัครแล้วส่งผ่านทาง email luangpordoctor8@gmail.com
    หรือ ส่ง Fax หรือ โทรศ้พท์ ก็ได้

Comments are closed.