อานิสงส์ในการเดินจงกรม

ภิกษุ ท.! อานิสงส์ในการเดิน (จงฺกม) ๕ อย่าง มีอยู่. ห้าอย่าง อย่างไรเล่า ? ห้าอย่าง คือ

  1. เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล
  2. เป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียร
  3. เป็นผู้มีอาภาธน้อย
  4. สิ่งที่กินแล้ว ดื่มแล้ว เคี้ยวแล้ว ลิ้มแล้ว ย่อมถึงการย่อยด้วยดี
  5. สมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดิน ย่อมตั้งอยู่ได้นาน

ภิกษุ ท.! อานิสงส์ในการเดิน ห้าอย่างเหล่านี้แล.

— ปญฺจก. อํ. ๒๒/๓๑/๒๙

Advertisements
This entry was posted in สมาธิภาวนา, อานิสงส์, เดินจงกรม. Bookmark the permalink.