กำลังของอิสตรี

ในสมัยพุทธกาลคำว่า “มาตุคาม” หมายถึง ผู้หญิง, พระพุทธเจ้าได้ตร้สถึงกำลัง ๕ อย่างซึ่งเมื่อมาตุคามได้แล้ว สามารถบังคับสามีอยู่ครองเรือนได้ สามารถประพฤตข่มขี่สามีได้ ในปัสสัยหสูตร และ อภิภุยยสูตร ดังนี้คือ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กำลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน

กำลังคือรูป(ร่างหน้าตา)
กำลังคือโภคะ(ทรัพย์)
กำลังคือญาติ
กำลังคือบุตร
กำลังคือศีล

กำลังของมาตุคาม๕ นี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยกำลัง ๕ ประการนี้แล ย่อมบังคับสามีอยู่ครองเรือนได้

ในอีกสูตรหนึ่งระบุถึงคุณสมบัติ ๕ อย่างเหมือนกับ ต่างกันที่ว่า “ย่อมประพฤตข่มขี่สามีได้”

คนเราถ้าีมีศึลก็ไม่ต้องกลัวอะไร!!!

Advertisements
This entry was posted in ทั่วไป. Bookmark the permalink.

13 Responses to กำลังของอิสตรี

 1. winhid says:

  ขอบคุณครับ

 2. จ่า says:

  จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน กำหนดลมหายใจแล้วยังไม่สงบ

  จะแก้ไขยังไงครับ

 3. จ่า says:

  จิตไม่สงบ ฟุ้งซ่าน กำหนดลมหายใจแล้วยังไม่สงบ

  จะแก้ไขยังไงดีครับ

 4. โพสต์แทนหลวงพ่อฯ says:

  ลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้ง มีความรู้สึกตรงไหน ให้เอาตรงนั้นเป็นอารมย์

 5. น้องแบงค์ says:

  สามเณรองค์แรกคือใครครับ
  และบัวมีกี่เหล่าครับ

 6. น้องแบงค์ says:

  1.ทำไมพระอานนท์จึงลงโทษพระฉันทะ

  2.แล้วทำไมพระอานนท์จึงไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ครับ

 7. น้องแบงค์ says:

  พระราหุลออกบวชเป็นสามเณรแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไหมครับ

  แล้วสามเณรองค์ใดหรือครับที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์แรก

 8. โพสต์แทนหลวงพ่อฯ says:

  จะตอบคำถามน้องแบงค์เรื่องพระฉันนะ และพระอานนท์ดังนี้ว่า:

  พระฉันนะเป็นคนว่ายากสอนยาก ถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้า ก็เลยไม่มีใตรบอกสอนได้พระอานนท์ถามพระพุทธเจ้าว่าจะจัดการแก้ไขอย่างไรกับพรฉันนะ พระพุทธเจ้าตรัสว่า หลังจากเราปรินิพพานไปแล้ว ให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์ กับพระฉันนะ คือไม่บอกไมสอน ไม่ยุ่ง ไม่เกียวข้อง จะทำดีก็ตาม จะทำชั่วก็ตาม ไม่ให้ใครพูดด้วย ไม่ให้ใครสั่งสอนด้วยวิธีนี้ พระฉันนะเสียใจมาก ร้องไห้ จิตใจก็อ่อนลง แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมต่อมาก็ได้สำเรํจเป็นพระอรหันต์

  ในช่วงที่พระุพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ พระอานนท์เป็นพุทธอุปัฏฐาก มีภาระมากในการดูแลพระพุทธเจ้า และต้อนรับผู้คนที่มาเข้าเผ้า จึงทำให้ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติธรรมมากนัก และพระพุทธเจ้าก็ได้พยาการณ์ว่าพระอานนท์จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากพุทธปรินิพพานไปแลัว พระอานนท์ได้เป็นพระอรหัตน์ก่อนทำสังฆคายนาครั้งแรก ๑ คืน

 9. โพสต์แทนหลวงพ่อฯ says:

  ต่อไปจะตอบคำถามน้องแบงค์เรื่อง สามเณรราหุล

  คำตอบเรื่องก็คือ สามเณรราหุลนั้นแหละ เป็นพระอรหันต์องค์แรกที่เป็นสามเณร และ ก็เป็นสามเณรองค์แรกด้วย

  เอวัง

 10. น้องแบงค์ says:

  1.บิดาของพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นอรหันต์หรือไม่ครับ

  2.ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วทำไมไฟที่จุดพระเพลิงถึงไม่ติด

  กราบนมัสการตอบด้วยครับ

  น้องแบงค์อยากรู้ครับ

 11. น้องแบงค์ says:

  น้องแบงค์อายุ 8 ขวบครับ ถ้าน้องแบงค์บวช น้องแบงค์จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าครับ

 12. โพสต์แทนหลวงพ่อฯ says:

  บวชก่อนแล้วลองปฏิบัติดูก่อน หลวงพ่อถึงจะบอกให้ได้

 13. แอร์ says:

  ทำไมบางครั้งจิตใจฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับเลยเจ้าคะ…
  พยายามทำใจให้สงบก่อนนอนแต่ก็ช่างยากนัก…
  แต่สิ่งที่แอร์เชื่ออยู่อย่างนั่นคือ…เวลาจะตัดสินใจทำอะไรนั้นหากนึกถึงคุณพระคุณเจ้าสิ่งที่ทำมักจะลุล่วงไปได้ดีทุกทีเลย…ทุกท่านลองทำดูนะคะ…

Comments are closed.