หลวงพ่อจะลงไปกรุงเทพฯ ๒๑ สิงหาคม

หลวงพ่อจะสัตตาหะ*ไปกรุงเทพฯ เพราะได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรม

ณ กระทรวงศิกษาธิการ วังจันทรเกษม (คุรุสภา) อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๓ ห้องประชุม ๑

ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

ใครสนใจวิธีปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาก็ไปฟังธรรมจากหลวงพ่อได้

 

* สัตตาหะ คือ การออกไปนอกเขตจำพรรษาในช่วงพรรษากาล เพื่อกิจธุระที่จำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ๔ อย่าง

Advertisements
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink.