หลักสูตร 7 วัน, รุ่น 4 เดือนตุลาคมเลื่อนเป็น 21-29 ตค.

โปรดทราบว่า หลักสูตร 7 วัน, รุ่น 4 เดือนตุลาคมเลื่อนเป็นวันที่

21 (อังคาร) – 29 (พุธ) ตุลาคม 2551 เนื่องจากจะเป็นช่วงปิดเทอม และเป็นการเิปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นครูอาจารย์และนักเรียน ไ้้ด้เข้าปฏิบัติบ้าง

และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Advertisements
This entry was posted in หลักสูตร7วัน. Bookmark the permalink.