การตั้งจิตอธิษฐาน

ในชั่วโมงการอบรมในหลักสูตร 7 วันนั้น เราได้จัดให้มีชั่วโมงอธิษฐาน ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ พระผู้มีพระภาค ได้กระทำมาดังนี้ว่า

เราจักตั้งไว้ ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับ (ด้วยการอธิษฐานจิต) ว่า “หนัง เอ็น กระดูกจักเหลืออยู่ เนื้อและเลือดในสรีระ จะเหือดแห้งไปก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลัง ด้วยความเพียร ด้วยความบากบั่นของบุรุษ ยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้ว จักหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มี” – ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.

มีการงาน หรือ การกระทำสักอย่างหนึ่งในชึวิตนี้ของท่านหรือไม่ ที่ท่านจะตั้งใจพยายามที่จะทำอย่างสุดเหวี่ยง? ถ้ามีละก็ ใช้คำอธิษฐานจิต ดังนี้

อธิษฐาน หมายถึง การตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างแรงกล้า เป็นหนึ่งในบารมี 10

Advertisements
This entry was posted in ทั่วไป, หลักสูตร7วัน. Bookmark the permalink.