ทำอย่างไรจึงมีสัมมาทิฏฐิ

ภิกษุทั้งหลาย! … สัมมาทิฎฐิที่ว่า “ทานที่ให้แล้ว มีผล, ยัญที่บูชาแล้ว มีผล, ผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่ว มี, โลกนี้ มี, โลกอื่น มี, มารดา มี, บิดา มี, โอปาติกะสัตว์ มี, สมณพราหณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบ ถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเอง และประกาศให้ผู้อื่นรู้ ก็มีอยู่”… – อุปริ.ม. 14/181/256

การที่จะมีสัมมาทิฏฐิก็คือให้เชื่อว่า พระพุทธเจ้ามีจริง พระธรรมมีจริง พระสงฆ์มีจริง บิดามารดามีบุญคุณ กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วให้ผลจริง

ทำแ ค่นี้ก็พอแ ล้วใ นขั้นต้น  แ ล้วก็ใ ห้ศีกษาตำราพุทธศาสนาเพื่อให้ลึกซึ้งขึ้นต่อไป

(เป็นการตอบคำถามใน comment ที่8นี้)

Advertisements
This entry was posted in สัมมาทิฎฐิ. Bookmark the permalink.

1 Response to ทำอย่างไรจึงมีสัมมาทิฏฐิ

  1. ittipol says:

    มีคำถามอยากถามให้หลวงพ่อ ตอบในรายการ สันศนีย์สนทนา FM106 ด้วยครับ หรือ ตอบทาง e-mail ผมก็ได้ครับ

    อยากถามว่า การที่ผู้ชายโสด ไปเที่ยวใช้บริการหญิงบริการ หรือ การที่เกย์โสด ไปใช้บริการ sauna หากเจอใครถูกใจ ก็สามารถมีอะไรกันได้เลย ซึ่งเจ้าของสถานที่ ก็ได้เตรียมห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ถือเป็นการผิดศึล 5 หรือไม่ครับ เพราะต่างคนก็ไม่ได้ผิดลูกเมียกัน เพราะยังโสดอยู่ แต่ต้องการไปปลดปล่อยความกำหนัด แล้วก็แยกย้ายกันไป หรือหากถูกใจ ก็คบเป็นแฟนกันเลย ช่วยแนะนำหน่อยเถิดครับ
    อีกข้อหนึ่งครับ คือ การเที่ยว pub แต่ไม่ดื่มสุรา ไปเพื่ออยากเต้นรำ เจอเพื่อนฝูงเฉยๆ ไม่ผิดศีล 5 แต่ถือว่า เราไปที่ อโคจร หรือป่าวครับ

Comments are closed.