อานิสงส์การแผ่เมตตา

เมื่อแผ่เมตตาแล้วอย่างถูกต้อง พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่างนี้ คือ

 1. หลับเป็นสุข
 2. ตื่นเป็นสุข
 3. ไม่ฝันร้าย
 4. เป็นที่รักของพวกมนุษย์
 5. เป็นที่รักของพวกอมนุษย์
 6. เทพยดารักษา
 7. ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น
 8. จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว
 9. สีหน้าผุดผ่อง
 10. ไม่หลงทำกาละ
 11. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก

ในหลักสูตรการปฏิบัติ 7 วัน ที่วัดป่าดอนหายโศกนั้น นอกจากการทำเมตตาภาวนาทุกวันแล้ว ยังให้ทมีการทำำพรหมวิหารอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย (ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา)

Advertisements
This entry was posted in สมาธิภาวนา, หลักสูตร7วัน, อานิสงส์. Bookmark the permalink.