ธุดงควัตร 1

ในพรรษานี้ ที่วัดป่าดอนหายโศกมีพระที่ถึอธุดงควัตร หลวงพ่อจึงมีความพอใจที่จะอธิบายเรื่องธุดงควัตรให้ลูกศิษย์ที่ทราบแล้ว หรือยังทราบไม่ละเอียด หรือที่ต้องการทราบให้อ่านกัน โดยจะต้องใช้ post หลาย posts ด้วยกันอยู่

ในตอนแรกนี้จะอธิบายให้ทราบถึงธุดงควัตรที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทั้งหมดโดยสังเขปก่อนดังนี้คือ

 1. สมาทานถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
 2. สมาทานถือเพียงเฉพาะผ้าไตรจึวรเป็นวัตร
 3. สมาทานถือเที่ยวบิณฑบาตรเป็นวัตร
 4. สมาทานถือฉันเฉพาะอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตรเป็นวัตร
 5. สมาทานถือฉันวันละมื้อเดียวเป็นวัตร
 6. สมาทานถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัตร
 7. สมาทานถือห้ามภัตที่นำมาถวายภายหลังเป็นวัตร
 8. สมาทานถืออยู่ป่าเป็นวัตร
 9. สมาทานถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร
 10. สมาทานถืออยู่ที่แจ้งเป็นวัตร
 11. สมาทานถืออยู่ป่าช้าเป็นวัตร
 12. สมาทานถืออยู่ในที่เขาจัดไว้ให้อย่างไรเป็นวัตร
 13. สมาทานถือไม่นอนเป็นวัตร

ธุดงควัตรบางข้อนี้ก็ทำพร้อมกันได้ บางข้อก็ทำพร้อมกันไม่ได้

ธุดงควัตรเป็นสิ่งที่หนุนศีล และทำให้จิตใจเข้มแข็งขี้น

ในคราวต่อไปจะอธิบายให้ทราบถึงจุดประสงค์การสมาทานธุดงค์ และรายละเอียดของธุดงควัตรแต่ละข้อ

Advertisements
This entry was posted in พระวินัย, ศีล. Bookmark the permalink.