พุทโธ หรือ ลมหายใจ

การหลีกเร้นปฏิบัติในหลักสูตร จากพุทธโอษฐ์ 7 วัน ณ วัดป่าดอนหายโศก ได้สอนการทำสมาธิด้วยการหายใจ หรือ อานาปานสติ

อย่างไรก็ตาม หลวงพ่อ ก็ได้เคยฝึก การทำสมาธิด้วยการบริกรรม “พุทโธ” ​ตามที่ครูบาอาจารย์ของท่านได้เคยสอน มาเป็นเวลานานเช่นเดียวกัน

การหลีกเร้นปฏิบัติที่วัดป่าดอนหายโศก เราเน้นเรื่องการปฏิบัติตาม ที่ พระพุทธเจ้าสอน คือ พุทธโอษฐ์ เพราะฉะนั้น เราควรต้องรักษาจิต มากกว่า รักษา “พุทโธ” หรือ รักษา “ลมหายใจ”

จุดประสงค์ของ post นี้ ก็เพื่อให้ลูกศิษย์ ลูกหาได้ทราบว่า การภาวนานั้น เอาจิตเป็นหลัก ไม่ได้เอาวิธีการเป็นหลัก

เอวัง

Advertisements
This entry was posted in สมาธิภาวนา, หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ. Bookmark the permalink.

1 Response to พุทโธ หรือ ลมหายใจ

  1. แจ่มแจ้งแล้ว…แจ่มแจ้งแล้ว….

    สาธุเจ้าค่ะ

    กราบนมัสการ หลวงพ่อฯ และหลวงพี่ฯ ค่ะ

Comments are closed.