เปิดศักราชใหม่

หลีกเร้นปฏิบัติ สมาธิวิปัสสนาในหลักสูตร 7 วัน

ที่กำลังจะเร่ิมขึ้นในวันนี้ 3 – 11 กรกฎาคม 2553 นี้

เป็นการที่เรียกว่า เปิดศักราชใหม่ การสอนทีเดียว

ได้ update หมายเลข fax ใหม่, email ใหม่, ทั้ง facebook และ ทวิตตเตอร์

เมื่อมีรูปภาพหรือ ส่ิงใดมา หลวงพ่อก็จะ update ให้ทุกคนได้ดูกันน่ะ

Advertisements
This entry was posted in หลักสูตร7วัน. Bookmark the permalink.

2 Responses to เปิดศักราชใหม่

 1. มณีเนตร พวงมณี says:

  กราบเรียนพระอาจารย์ไพบูลย์

  มณีเนตร มีคำถาม 2 เรื่องค่ะ

  1. ขอเนื้อหาเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 53 ในช่วง 1-2 ทุ่ม

  เนื้อหาเกี่ยวกับข้อปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา เป็นข้อ ๆ

  แต่จำเนื้อหาไม่ได้ทั้งหมด เพราะเป็นภาษาบาลี

  จำได้ว่าน่าจะนำมาประยุกต์ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

  หาในเวปของท่านแล้ว ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน

  จึงจะขอให้พระอาจารย์ ทวนหัวข้อ หรือเนื้อหาคร่าว ๆ ว่าอยู่บทไหน

  ในเนื้อความหนังสือพุทธวจน ตอนนี้ได้ดาวน์โหลดพุทธวจนจากเวปวัดนาป่าพงมาแล้วค่ะ

  2. เนื้อหาเรื่องชายผู้หนี อสรพิษทั้ง 4 กองทัพทหาร และโจรบินได้

  ไม่ทราบว่าอยู่บนไหน หน้าไหน ในหนังสือ พุทธวจน ค่ะ

  โปรดเมตตาชี้แนะด้วยเจ้าค่ะ
  กราบขอบพระคุณ
  มณีเนตร :>

Comments are closed.