หลีกเร้นปฏิบัติ เดือนตุลาคม

หลวงพ่อ กำลังแสดงธรรม

การหลีกเร้น ปฏิบัติ สำหรับเดือน ตุลาคม 2553 ระหว่างวันที่ 9 – 17 มีผู้หลีกเร้น ทั้งหมด 108 คน (รวมพระสงฆ์/สามเณรด้วย) เต็มเพียบพอดีๆ

ได้ upload รูปมาให้ดู พอเป็นตัวอย่าง  รูปและวีดีโอ จะทำการนำมาให้ดูต่อๆไป

Advertisements
This entry was posted in หลักสูตร7วัน. Bookmark the permalink.