การแผ่เมตตา

ในช่วง การหลีกเร้นปฏิบัติ หลักสูตร พุทธวัจน์ ณ วัดป่าดอนหายโศก ทุกๆวัน จะให้มีการแผ่เมตตา และบทการแผ่เมตตา ก็มีดังนี้

ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยเมตตา  ไม่มีเวร  ไม่มีพยาบาท  เป็นจิตกว้างขวาง  ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวง อย่างไม่มีประมาณ ให้แผ่เมตตาให้ตัวเอง คือขอให้ข้าพเจ้า…จงปราศจากการผูกเวร  ปราศจากความเกลียด ปราศจากความโกรธและรักษาตนให้มีแต่ความสุขกาย สุขใจ เถิด

ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยเมตตา  ไม่มีเวร  ไม่มีพยาบาท  ขอให้มารดา บิดา  ครูอาจารย์  ญาติพี่น้องและคนทั้งหลายเหล่าธรรมิกราชา ขอจงปราศจากการผูกเวร ปราศจากความเกลียด ปราศจากความโกรธขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกาย สุขใจ เถิด
ขอให้อารักขาเทวดา ภุมเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา จงปราศจากการผูกเวร ปราศจากความเกลียด ปราศจากความโกรธ ขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกาย สุขใจ เถิด

ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตา  ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับกรุณา ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับมุทิตาและด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับอุเบกขา  อันไม่มีเวร  ไม่มีพยาบาท  เป็นจิตกว้างขวาง ประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงอย่างไม่มีประมาณ ให้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง และทิศเบื้องขวางทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน  ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่  ขอให้สรรพสัตว์ผู้มีชีวิตทั้งหลาย สัตว์บุคคลผู้มีตัวตนทั้งหมด ทั้งหญิงและชาย  พระอริยะเจ้าทั้งหลาย  และอานาริยชนผู้ยังไม่หลุดพ้น  เหล่ามนุษย์  และอมนุษย์ เทวดา และเปรตทั้งหมดทั้งสิ้น  จงปราศจากการผูกเวร ปราศจากความเกลียด ปราศจากความโกรธ ขอให้รักษาตนให้มีแต่ความสุขกาย สุขใจ เถิด

มารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดแล้วในตน ด้วยการยอมสละชีวิตของตนแทนฉันใด  เธอทั้งหลายพึงเจริญเมตตาอันกว้างขวางอย่างไม่มีประมาณ  ในสัตว์ทั้งหลายแม้ฉันนั้นเถิด

ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข จงมีความเกษม จงมีความเจริญ ขออย่าได้ประสบความชั่วร้ายใดๆเลยขออย่าได้ประสบความเศร้าโศกอันใดเลย  ขออย่าได้มีความทุกข์ใดๆเลย   ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข  จงมีความเกษม  จงมีความเจริญ

Advertisements
This entry was posted in ทั่วไป. Bookmark the permalink.

2 Responses to การแผ่เมตตา

 1. ธรรมวรรณ says:

  ขอ ” กราบขอบพระคุณ ” หลวงพ่อสะอาด และพระอาจารย์ไพบูลย์ เจ้าค่ะ

  ที่คอยเตือนสติให้ต้อยแผ่เมตตาบ่อยๆ และเสมอๆ

  ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะ

  ต้อย | ธรรมวรรณ

 2. dome709 says:

  ขออนุญาตนำไปเป็นแนวทางในการแผ่เมตตาครับ…

Comments are closed.