อานิสงส์ การแผ่เมตตา

ในการหลีกเร้นปฏิบัติ ณ วัดป่าดอนหายโศก จะได้ให้มีการแผ่เมตตา ในตอนท้ายของแต่ละวัน ซึ่งบทแผ่เมตตา ก็หาพบได้ที่นี่ และต่อไปนี้ก็คือ อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

ใครต้องการหน้าเด้ง ให้แผ่เมตตา

ใครต้องการเข้าสมาธิได้เร็ว ให้แผ่เมตตา

ใครต้องการให้คนอื่นรัก ให้แผ่เมตตา

เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้เจริญแล้วทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ อย่าง คือ

 1. หลับเป็นสุข
 2. ตื่นเป็นสุข
 3. ไม่ฝันร้าย
 4. เป็นที่รักของพวกมนุษย์
 5. เป็นที่รักของพวกอมนุษย์
 6. เทพยดารักษา
 7. ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศาสตราก็ดี ไม่ต้องบุคคลนั้น
 8. จิตตั้งมั่นได้รวดเร็ว
 9. สีหน้าผุดผ่อง
 10. ไม่หลงทำกาละ
 11. เมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมเกิดในพรหมโลก

เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแต่แรก ให้เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานที่เทียมดีแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ำเสมอดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ นี้แล.

Advertisements
This entry was posted in หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ, อานิสงส์. Bookmark the permalink.