ขอเชิญร่วมสร้างบุญด้วยการให้

ผ้าป่า พฤษภาคม 2554

ผ้าป่า วัดป่าดอนหายโศก 14 พฤษภาคม 2554

อนึ่ง กฐิน กำหนดแล้ว วันที่ 23 ตุลาคม 2554

“ เมื่อเรือนถูกไฟไหม้แล้ว เจ้าของเรือนขนเอาภาชนะใดออกไปได้ ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขา ส่วนสิ่งของที่มิได้ขนออกไป ย่อมไหม้ในไฟนั้น ฉันใด ฯ โลก (คือหมู่สัตว์) อันชราและมรณะเผาแล้ว ก็ฉันนั้น ควรนำออก (ซึ่งโภคสมบัติ) ด้วยการให้ทาน เพราะทานวัตถุที่บุคคลให้แล้ว ได้ชื่อ ว่านำออกดีแล้ว ฯ ทานวัตถุที่บุคคลให้แล้วนั้นย่อมมีสุขเป็นผล ที่ยังมิได้ให้ย่อมไม่เป็นเหมือนเช่นนั้น โจรยังปล้นได้ พระราชายังริบได้เพลิงยังไหม้ได้ หรือ สูญหายไปได้ ฯ อนึ่ง บุคคลจำต้องละร่างกายพร้อมด้วยสิ่งเครื่องอาศัยด้วยตายจากไปผู้มีปัญญารู้ชัด ดั่งนี้แล้ว ควรใช้สอยและให้ทาน ฯ เมื่อได้ให้ทานและใช้สอยตามควรแล้ว จะไม่ถูกติฉิน เข้าถึง สถานที่อันเป็นสวรรค์ ” สํ สคา: ๑๕/๑๓๖

อานิสงส์ของการถวายทาน ๕ อย่าง

ที่พึงเห็นได้ด้วยเองในปัจจุบัน

1 ทายกผู้เป็นทานบดี ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจ ของชนเป็นอันมาก

2 สัตบุรุษผู้สงบย่อมคบหาทายกผู้ให้

3 กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ย่อมขจรไป

4 ทายกผู้เป็นทานบดี จะเข้าไปอยู่ที่ประชุมใด ๆ คือ ที่ประชุมกษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี สมณะ ก็ย่อม เป็นผู้องอาจไม่เก้อเขิน

5 เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในภพต่อไป –อํ,ปญฺจก. ๒๐/๓๕

Advertisements
This entry was posted in ทาน, อุดรธานี. Bookmark the permalink.

3 Responses to ขอเชิญร่วมสร้างบุญด้วยการให้

 1. Ornlada Terzenbach says:

  สาธุ อนุโมทนาด้วย

 2. โยมนก says:

  นมัสการค่ะ
  จะขอเรียนถามว่า กฐินจะจัดในวันที่ 23 ต.ค.2554 นี้ใช่ไหมค่ะ
  จะได้นำมาเขียนในบทสารคดี รายการชีวิตไม่สิ้นหวังได้ค่ะ
  โยมนก

  • โพสต์แทนหลวงพ่อฯ says:

   ใช่แล้ว, วันที่ 23 นั่นเอง

Comments are closed.