วัดป่าดอนหายโศก น้ำไม่ท่วม

ในช่วงเดือนกันยายน และ ตุลาคม 2554 นี้ มีข่าวการน้ำท่วมอยู่ทั่วไปทั้งภาคกลาง เหนือ และ อีสาน. และจังหวัดอุดรธานี ก็มีรายงานว่า มีฝนตกอยู่ทั่วไป 70% ของพ้ืนที่.

แต่ว่า วัดป่าดอนหายโศก และ การเส้นทางที่ใช้จากท่ารถ หรือ จากสนามบินอุดรธานี มาวัดป่าดอนหายโศก น้ำไม่ท่วม

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน. และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ก็จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisements
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อุดรธานี. Bookmark the permalink.