มุทิตาจิต หลวงพ่อ ดร.

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 64 ปี ของหลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส เจ้าอาวาส วัดป่าดอนหายโศก, คณะลูกศิษย์ ทั้งฝ่าย บรรพชิต และ​ ฆราวาส จึงจะได้จัด “งานมุทิตาจิต” ขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ ณ วัดป่าดอนหายโศก จ.อุดรธานี โดยมีกำหนดการดังนี้

 • 0700 น. พระสงฆ์ บิณฑบาต
 • 0800 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
 • 0930 น. พิธีสักการะ

จึงขอเชิญ ลูกศิษย์ ทุกท่านที่มีศรัทธา มาร่วมงานได้ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ณ วัดป่าดอนหายโศก.

อนึ่ง หากท่านมีความประสงค์ จะตั้งโรงทานในงานนี้ กรุณาแจ้งให้ทางคณะกรรมการ ทราบด้วย เพื่อจะได้จัดสถานที่อำนวยความสะดวกให้ได้

Advertisements
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, อุดรธานี and tagged . Bookmark the permalink.

4 Responses to มุทิตาจิต หลวงพ่อ ดร.

 1. อัจฉราวณี จินตกานนท์ says:

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว
  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม เป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว
  สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว

  ยะทิทัง
  ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ
  จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
  คู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวได้แปดบุรุษ
  เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  นนั่ แหละ คือสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
  อาหุเนยโย
  เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำ มาบูชา
  ปาหุเนยโย
  เป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
  ทักขิเณยโย
  เป็นสงฆ์ควรรับทักษิณาทาน
  อัญชะลิกะระณีโย
  เป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลี
  อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
  เป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้
  _/|\_ กราบนมัสการเจ้าค่ะ

 2. Aum_Jirathip says:

  กราบนมัสการ หลวงพ่อดร.สะอาด ที่เคารพอย่างสูง

  เนื่องในวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อดร.สะอาด และเป็นวันมุฑิตาจิต โยมขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อดร.สะอาดและขออนุโมทนาบุญในความเมตตาของหลวงพ่อดร.สะอาดด้วยนะคะ ถ้าไม่มีความเมตตาของหลวงพ่อดร.สะอาดในวันนั้น คงไม่มีโยมในวันนี้ หลวงพ่อดร.สะอาดมีบุญคุณกับโยมมากนะคะ เนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อดร.สะอาด และเป็นวันมุฑิตาจิตลูกขอกราบระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงพ่อดร.สะอาด “ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ และผลบุญในการตั้งไว้ดีแล้วในทาน ศีล ภาวนา ตลอดชีวิตของลูก จงดลบันดาลให้หลวงพ่อดร.สะอาดมีความสุขมากๆนะคะ ขอให้หลวงพ่อดร.สะอาดมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญ มีแต่ความเกษม มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นมิ่งขวัญของลูกศิษย์ไปนานๆและตลอดไปนะคะ”

  ถ้าโยมมีบุญ ขอให้โยมได้ไปเรียนสมถะ-วิปัสสนากับหลวงพ่อ.ดร.สะอาดที่วัดป่าดอนหายโศกอีกนะคะ

  กราบนมัสการ หลวงพ่อดร.สะอาด ด้วยความเคารพอย่างสูง

  โยมอุ๋ม(จิราทิพย์)

 3. dome709 says:

  ขอกราบอาราธนาหลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นที่พึ่งทางธรรมของบรรดาลูกศิษย์จากทั่วสารทิศ กรรมดีอันใดที่ลูกได้เคยปฏิบัติไว้ สร้างไว้ ในอดีตถึงปัจจุบัน ขอนำมาเป็นเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อ กรรมอันใดที่ลูกเคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินท่าน ด้วยความไม่รู้ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ขอท่านได้โปรดงดเว้นโทษ และอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิด… สาธุ สาธุ สาธุ

  • โพสต์แทนหลวงพ่อฯ says:

   ยินดีอดโทษให้ทุกประการ.สาธุๆๆ

Comments are closed.