หลีกเร้น 3 วัน ช่วงปีใหม่ 2555

คณะกรรมการวัดได้ปรึกษากันและมีมติว่าจะให้มีการ หลีกเร้น 3 วัน ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ถึง 2 มกราคม 2555 (เสาร์/อาทิตย์/จ้นทร์) ณ วัดป่าดอนหายโศก. ไม่ต้องสมัครล่วงหน้า  มาที่วัดได้เลย จะมีการสอนและพานั่งสมาธิ/เดินจงกรม ตามตารางในการปฏิบัติหลักสูตร 7 วัน

กำหนดการมีดังนี้

31 ธค. 54: เริ่มลงทะเบียนเวลา 9:00 น.

ตารางเวลาตามหลักสูตร 7 วัน ดังนี้ (เวลาปฏิบัติจริงอาจมีการคลาดเคลื่อนบ้างตามสถานการณ์)

0430 ตีระฆังปลุก
0430-0500 กิจส่วนตัว (ที่พัก)
0500-0600 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
0600-0730 ปฏิบัติ (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)
0730-0900 อาหารเช้า (โรงภัตตาหาร)
0900-1000 ปฏิบัติโดยการเดิน (ที่พัก หรือ บริเวณวัดฯ)
1000-1100 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
1100-1200 อาหารว่าง และ ทำข้อวัตรฝึกสติ (บริเวณวัด หรือ ที่พัก)
1200-1300 พักผ่อน หรือ ตอบคำถาม
1300-1430 ปฏิบัติ (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)
1430-1530 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
1530-1700 ปฏิบัติตามที่อาจารย์กำหนด (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)
1700-1800 น้ำปานะ
1800-1900 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
1900-2030 ฟังธรรมร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
2030-2100 ตอบคำถาม (ถ้ามี)
2100-2130 กิจส่วนตัว (ที่พัก)
2130 ดับไฟ

2 ม.ค. 55 เลิกเวลา 15:30 น.

หรือว่าท่านผู้ใดจะมาปฏิบัติก่อนวันที่ 31 ธ.ค. หรือหลังวันที่ 2 ม.ค. ก็ได้ เพียงแต่ในช่วงระหว่างวันนี้ จะมีการพาปฏิบัติตามตารางที่กำหนดเท่านั้นเอง

Advertisements
This entry was posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ. Bookmark the permalink.