ลืมอดีต สามัคคี มีสุข

สู้ชีวิตด้วยสมาธิวิปัสสนา : รายการหมายเหตุประเทศไทย หลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส วัดป่าดอนหายโศก ออกอากาศเมื่อต้นปี 2553 ทางช่อง NBT ( National Broadcasting Services of Thailand ) หรือ สทท. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

หลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส วัดป่าดอนหายโศก

จุดที่ตัดมาคือ ส่วนที่ทางผู้ดำเนินรายการ ถามหลวงพ่อฯเกี่ยวกับประเด็นการเมืองในแง่มุมของความขัดแย้ง และความเป็นไปได้ในการปรองดองสามัคคีกัน ภายใต้อิทธิพลของเศรษฐกิจที่ตกต่ำ และเงื่อนไขความต้องการที่ต่างกัน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.