รูปวันงาน กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี 2554

รูปวันงาน กฐินวัดป่าดอนหายโศก ปี 2554 ( ส่งมาโดยกัลยาณมิตร )

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.