เชิญร่วม ผ้าป่าสร้างสุขา 14 ตุลาคม 2555

เนื่องจากว่า สุขาของวัดฯ บริเวณด้านข้างโรงภัตตาหาร ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2523 ( กว่า 30 ปีแล้ว ) ชำรุดทรุดโทรมลงมาก คุณหมอณัฐพงศ์ กนกวิรุฬห์ จึงได้มีความคิดริเริ่มที่จะสร้างห้องสุขาใหม่ทดแทนห้องสุขาเดิมนี้

หลวงพ่อ ดร.สะอาดฯ ท่านได้พิจารณาอนุญาตให้สร้างกองบุญนี้ได้ โดยห้องสุขาใหม่นี้ทำบนพื้นที่เดิม มีจำนวนประมาณ 30–36 ห้อง มีห้องน้ำพระภิกษุ, ห้องน้ำหญิง/ชาย, ห้องน้ำคนพิการ, อ่างซักล้าง, ห้องเก็บอุปกรณ์ และ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ

ติดต่อ ทพ. ณัฐพงศ์ กนกวิรุฬห์ 081-614-0996
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เวปวัดป่าดอนหายโศก

ขอเชิญร่วมบุญได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนแล้วเสร็จโครงการ ( ประมาณปี 2556 ) กองละ 5,000 บาท หรือแล้วแต่ตามความประสงค์ ร่วมถวายกองผ้าป่า#1 ณ วัดป่าดอนหายโศก วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2555 ทอดถวาย 10:00

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.