Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

คอร์สหลีกเร้นปฏิบัติธรรม สมัคร Online ได้แล้ว

แจ้งให้ทราบ : หน้าเอกสาร คอร์สปฏิบัติธรรมหลีกเร้น ได้ย้ายไป ที่เวปวัดป่าดอนหายโศก แล้ว http://wpdhs.org    » โครงการปฏิบัติธรรม หลักสูตรหลีกเร้น ได้ปรับปรุงวิธีการสมัครเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ปฏิบัติธรรมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละรอบ โดยจัดให้มีระบบการรับสมัครออนไลน์ คือกรอกใบสมัครผ่าน google form เพื่ออำนวยความสะดวก และประหยัดเวลา รวมถึงทรัพยากรกระดาษ สำหรับผู้ใหม่ ที่ยังไม่เคยเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกในหลักสูตรหลีกเร้น สามารถดูรายละเอียดได้ที่ “หน้าหลักของข้อมูลหลักสูตร” อ่านรายละเอียดให้ครบทุกหน้า และทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจสมัคร หากมีคำถาม ติดต่อสอบถามได้ตามระบุในใบสมัคร ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ดูที่หน้าหลักของหลักสูตร Advertisements

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, หลักสูตร7วัน

หลีกเร้นรอบพิเศษ 17–25 พ.ค.

ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 25 พฤษภาคม 2555. จะมีการหลีกเร้นรอบพิเศษ เปิดสำหรับบุคคลทั่วไปด้วย (ทั้งชาวไทย / ชาวลาว) ไม่มีผลกระทบต่อการหลีกเร้นรอบอื่นๆ หลักสูตรจากพุทธโอษฐ์เหมือนเดิม สืบเนื่องจากการไปแสดงธรรม ณ สปป.ลาว จึงได้มี ชาวนครหลวงพระบางและนครเวียงจันทร์ จำนวนหนึ่งมีความสนใจที่จะมาหลีกเร้น ณ  วัดป่าดอนหายโศก. และเพื่อให้การดำเนินการไปได้ด้วยดี และเป็นการลงตัวในเรื่องตารางเวลา จึงจัดให้มีหลีกเร้นเป็นรอบพิเศษขึ้น ในวันที่ 17 ถึง 25 พ.ค. 2555. เพ่ิมขึ้นมาจากรอบปกติ. ทั้งนี้ทั้งนั้น การหลีกเร้น รอบต่อๆไป (เช่น 2–10 มิ.ย เป็นต้น) จะไม่มีผลกระทบ จากรอบพิเศษที่เพ่ิมขึ้นนี้. … Continue reading

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ, อุดรธานี | Tagged , | 4 Comments

สะบายดี หลวงพระบาง

หลวงพ่อ ดร. สะอาด, พระอาจารย์ เสน่ห์ อสิญาโณ และ พระอาจารย์ไพบูลย์ ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรม ณ แขวงเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2555 โดยมีคุณพ่อสิงห์แก้ว/คุณแม่ปราณี บุปผา เป็นผู้อาราธนานิมต์. ระหว่างการเดินทางจากเวียงจันทร์ ไป หลวงพระบางได้แวะถ่ายรูปที่ ภูคูณ เป็นที่ระลีกดังนี้ ระหว่างทางจากเวียงจันทร์ ไป หลวงพระบาง

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทั่วไป, อุดรธานี | Tagged ,

ตารางการหลีกเร้นประจำปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013)

แจ้งให้ทราบ : หน้าเอกสาร คอร์สปฏิบัติธรรมหลีกเร้น ได้ย้ายไป ที่เวปวัดป่าดอนหายโศก แล้ว http://wpdhs.org    »

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, หลักสูตร7วัน, อุดรธานี

ธรรมเทศนา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

หลวงพ่อ ได้มีโอกาสไปแสดงธรรม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่อง “วิธีการฝึกสมาธิ” โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 ม.ค. 2555 นี้เวลา 05.00 น.-05.30 น. ในระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 92.5 มฮ. และระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 891 กฮ. พร้อมทั้งเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ.   ฟัง Online ได้ที่นี่ ทันที  http://www.archive.org/download/1201a/1201a0124tu_LPDR_PRD.mp3

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สติปัฏฐาน

ปิดภาคเรียนฤดูร้อนปี 2555

มีการเปลี่ยนแปลงรอบการหลีกเร้นประจำเดือน มีนาคม. เพื่อต้อนรับการปิดภาคเรียนดังนี้  

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ, อุดรธานี | 6 Comments

ถมดินรอบโบสถ์ ความคืบหน้า

รูปความคีบหน้าของการถมดินรอบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, ทั่วไป, ทาน, อุดรธานี | 3 Comments