Category Archives: สติปัฏฐาน

วันแห่งความรัก

หลวงพ่อได้มีโอกาสไปแสดงธรรมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจากเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง วันแห่งความรัก. ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 0500น. มีเนื่อหาและสามารถดาว์นโหลดไปฟังได้ ที่นี่ http://www.archive.org/download/1201a/1201a0215we_lpdr.mp3 Advertisements

Posted in สติปัฏฐาน, อานาปานสติ | 2 Comments

ธรรมเทศนา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

หลวงพ่อ ได้มีโอกาสไปแสดงธรรม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่อง “วิธีการฝึกสมาธิ” โดยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 ม.ค. 2555 นี้เวลา 05.00 น.-05.30 น. ในระบบ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ 92.5 มฮ. และระบบ เอ.เอ็ม. ความถี่ 891 กฮ. พร้อมทั้งเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ.   ฟัง Online ได้ที่นี่ ทันที  http://www.archive.org/download/1201a/1201a0124tu_LPDR_PRD.mp3

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์, สติปัฏฐาน

รู้อันไหนเทศน์อันนั้น

ธรรมเทศนา หลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส (พระครูสิทธิปภากร) วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ธรรมเทศนานี้ได้รวมรวมและเรียบเรียงใหม่จากชุดที่1และ2 ซึ่งได้แสดงไว้ในที่ต่างๆ นำมาจัดการทางด้านระบบเสียงให้ดีขึ้น ชื่อชุด “รู้อันไหนเทศน์อันนั้น” Audio Files MP3 01สัมมาทิฐิ 38:58 18.9 MB  02รู้อันไหน เทศน์อันนั้น 38:37 16.5 MB  03วิธีปฏิบัติสมาธิเบื้องต้น 57:22 24.1 MB  04การพิจารณา 28:54 14.3 MB  05รากฐานของวิปัสสนา 17:50 26.0 MB  06วิปัสสนาคือความรู้แจ้ง 25:48 … Continue reading

Posted in สติปัฏฐาน, สมาธิภาวนา, สัมมาทิฎฐิ, หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ, เดินจงกรม | 5 Comments

ของจริง ของปลอม

กัณฑ์เทศน์ ชุดใหม่ล่าสุด ของหลวงพ่อ ดร. สะอาด ฐิโตภาโส เป็นการแสดงธรรมในหลักสูตรการหลีกเร้น ระหว่างวันที่ 12 ถึง 20 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดป่าดอนหายโศก ชื่อชุด “ของจริง ของปลอม” มีธรรมเทศนาดังนี้ 01พระพุทธเจ้ามีจริง: 50.55 24.6 MB  02ความจริงที่ต้องรู้: 53.16 25.7 MB  03ปฏิบัติจนรู้แจ้ง เห็นจริง: 39.48 19.6 MB  04ของจริง ของปลอม: 1:04.45 30.8 MB  05ทางไปพระนิพพาน: 29.30 14.9 … Continue reading

Posted in สติปัฏฐาน, สมาธิภาวนา, หลักสูตร7วัน, อานาปานสติ | 3 Comments

กายานุปัสสนา – การพิจารณาธาตุ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ ซึ่งตั้งอยู่ตามปรกติ โดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ขย้น ฆ่าโคแล้วแบ่งออกเป็นส่วน นั่อยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่ง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ ซึ่งตั้งอยู่ตามปรกติ โดยความเป็นธาตุว่ามีอยู่ในกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ดังพรรณามาฉะนี้ ภิกษุย่อม… พิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมในกายบ้าง เธอย่อมเป็นอยู่อึกอย่างหนึ่ง คือเข้าไปตั้งสติว่ากายมี ก็เพียงสักว่าเอาไว้รู้ เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้น เธอเป็นผู้ไม่ถุกตัณหาและทิฐิเข้าอิงอาศัย และไม่ถือมั้นอะไร ๆ ในโลก ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจาณาเห็นกายในกายอยู่เสมอ

Posted in สติปัฏฐาน, สมาธิภาวนา

กายานุปัสสนา – การพิจารณาความเป็นปฏิกูลในร่างกาย

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมพิจาณาเห็นกายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ ว่ามีอยู่ในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ไขกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า (อุจจาระ) ดึ เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ำตา มันเหลว น้ำลาย น้ำมูก ไขขัอ … Continue reading

Posted in สติปัฏฐาน, สมาธิภาวนา